Site Overlay
OTOMOTİV PAZARINDA YÜRÜTÜLEN ÜÇÜNCÜ SORUŞTURMA CEZASIZ SONUÇLANDI

 

Rekabet Kurumu’nun (Kurum) internet sitesinde, Rekabet Kurulu’nun (Kurul) birinci el ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmanın cezasız sonuçlandığı duyuruldu. Böylelikle bu soruşturma ile birlikte 2022 yılında şu ana kadar duyurusu yapılan toplamda beş soruşturma tamamlanmış oldu. Kurul’un yeni kararına ilişkin değerlendirmelerimize geçmeden önce bu soruşturmalardan yalnızca iki tanesinin ceza ile sonuçlandığını belirtmek isteriz.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde en dikkat çekici hususlardan biri, ilk defa ikinci el araç pazarının da inceleme konusu yapılmış olmasıdır. Buna göre sözlü savunma toplantısına bakıldığında araç kiralama şirketlerine yönelik soruşturmanın konusunun araç kiralama şirketlerinin ikinci el araç satışlarına yönelik rekabete duyarlı bilgi değişimi yapıp yapmadıkları olduğu ortaya çıkmıştı. Böylece araç kiralama şirketleri de ilk kez Kurum’un merceği altına girmiş oldu. Ancak Kurul, bu konu özelinde araç kiralama şirketleri arasında rekabete duyarlı bilgi değişimi yapılmadığı sonucuna ulaştı.

23.02.2022 tarihinde yapılan sözlü savunma toplantısında edinilen bilgilere göre ise binek araç pazarında farklı iddiaların gündeme geldiği, ancak nihai olarak soruşturma aşamasında hakkında soruşturma yürütülen bazı teşebbüslerin rekabete duyarlı bilgi değişimi yaptıkları sonucuna ulaşıldığı anlaşıldı. Nihai olarak sözlü savunma toplantısında yapılan savunmaları da dikkate alan Kurul, hakkında soruşturma yürütülen teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’u ihlal etmediğine karar verdi. Gerekçeli karar yayımlandığında bu dosya kapsamında gündeme gelen tartışmaları daha sağlıklı değerlendirme yapma imkânı olacaktır.

Sonuç itibariyle soruşturmanın esas olarak son dönemde yatay ihlaller arasında en fazla gündeme gelen rekabete duyarlı bilgi değişimine odaklandığı söylenebilecek. Bilindiği üzere Kurul özellikle geleceğe ilişkin fiyat bilgisinin rakipler arasında tek bir defa ve tek taraflı dahi olsa paylaşılması durumunda ceza uygulayabiliyor. Tek bir belge ile ceza uygulanan karar örneklerin akıldan çıkarmamak ve rekabete duyarlı bilgi değişimi yapılmaması konusunda azami özeni göstermek gerekiyor.

Öte yandan açıklanan karar otomotiv sektöründe Kurul’un yatay kısıtlamalara ilişkin Türkiye pazarındaki toplam üçüncü, Alman Otomotiv [1] kararı ile birlikte de dördüncü kararıdır. Otomotiv pazarındaki bu dört soruşturmadan yalnızca Otomotiv [2] kararında teşebbüslere rekabete duyarlı bilgi değişimi yaptıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulanmıştı.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız.

[1]  Rekabet Kurulu’nun 27.01.2022 tarih ve 22-06/83-34 sayılı kararı

 

[2]  Rekabet Kurulu’nun 18.04.2011 tarih ve 11-24/464-139 sayılı kararı