Site Overlay

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Arı Avukatlık Bürosu, şirket ana sözleşmesinin, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması, şirket genel kurullarının organize edilmesi gibi işlemler dahil olmak üzere şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin süreçlerde müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda Büromuz, yetkili satıcılık ve servis ilişkisine dayalı fesih davaları, haksız rekabetin tespiti, önlenmesi ve buna ilişkin maddi ve manevi tazminat davalarının açılması ve sonuçlandırılması gibi hukuki uyuşmazlıklarda da müvekkillerimize destek olmaktadır.

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Arı Avukatlık Bürosu, şirket ana sözleşmesinin, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması, şirket genel kurullarının organize edilmesi gibi işlemler dahil olmak üzere şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin süreçlerde müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda Büromuz, yetkili satıcılık ve servis ilişkisine dayalı fesih davaları, haksız rekabetin tespiti, önlenmesi ve buna ilişkin maddi ve manevi tazminat davalarının açılması ve sonuçlandırılması gibi hukuki uyuşmazlıklarda da müvekkillerimize destek olmaktadır.