Site Overlay

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Arı Avukatlık Bürosu ticari sözleşmeler ve iş sözleşmeleri olmak üzere hayatın çeşitli alanlarında kullanılan her türlü sözleşmenin hazırlanması, incelenmesi, müzakeresi ve uygulaması konusunda müvekkillerinin yapısal ve sektörel özelliklerini göz önüne alarak danışmanlık hizmeti vermekte ve sözleşmelerden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerini mahkemeler ve tahkim heyetleri nezdinde temsil etmektedir.

Sözleşmeler hukuku kapsamında özellikle hizmet, iş, gizlilik, kalite, know-how, tedarik, taşeron (istisna), bayilik, distribütörlük, acentelik, danışmanlık, franchise, yabancı yatırım ortaklığı, iş ortaklığı, kira, temlik, ariyet, vedia, lisans, lojistik, sipariş, konsinye satış, satış, satın alma sözleşmeleri, niyet mektubu ile işin ve müvekkilin ihtiyacına uygun tipteki karma sözleşmelerin tanzimi, bu sözleşmelerin akdedilmesi öncesinde yapılacak müzakerelerin yürütülmesi hizmeti verilmektedir.

Sözleşmeler Hukuku

Arı Avukatlık Bürosu ticari sözleşmeler ve iş sözleşmeleri olmak üzere hayatın çeşitli alanlarında kullanılan her türlü sözleşmenin hazırlanması, incelenmesi, müzakeresi ve uygulaması konusunda müvekkillerinin yapısal ve sektörel özelliklerini göz önüne alarak danışmanlık hizmeti vermekte ve sözleşmelerden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerini mahkemeler ve tahkim heyetleri nezdinde temsil etmektedir.

Sözleşmeler hukuku kapsamında özellikle hizmet, iş, gizlilik, kalite, know-how, tedarik, taşeron (istisna), bayilik, distribütörlük, acentelik, danışmanlık, franchise, yabancı yatırım ortaklığı, iş ortaklığı, kira, temlik, ariyet, vedia, lisans, lojistik, sipariş, konsinye satış, satış, satın alma sözleşmeleri, niyet mektubu ile işin ve müvekkilin ihtiyacına uygun tipteki karma sözleşmelerin tanzimi, bu sözleşmelerin akdedilmesi öncesinde yapılacak müzakerelerin yürütülmesi hizmeti verilmektedir.