Site Overlay

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Modern yaşamın en önemli değerlerinden biri veridir. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte bilgiye erişimin kolay hale gelmesi olumlu gelişmeleri sağladığı gibi büyük riskler de barındırmaktadır. Günümüzde devlet kurumları ve özel kuruluşlar, kişiler hakkında önemli miktarda veriyi işlemektedir. Bu durum kişilerin verileri üzerindeki hakimiyetini kaybetmesine ve bu verilerin kendilerine karşı kullanılması gibi risklerin oluşmasına sebep olmaktadır. Kişisel verilerin korunması hakkı, bireylerin kendi verilerinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından yetkisiz şekilde kullanılmasına karşı sahip oldukları anayasal bir haktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) kabulü ile ülkemizde de yeni bir döneme girilmiş olup, anılan Kanun kişileri, veri sorumlusu olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere karşı birtakım haklarla donatırken veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirmiştir.

KVKK ve GDPR’a uyumun sağlanması amacıyla Arı Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimize:

  • Bu mevzuatlar kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi,
  • İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken iş birliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması,
  • Müvekkillerin müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi,
  • KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin sunulması,

hizmetleri dahil olmak üzere her bir müvekkilimiz özelinde KVKK ve GDPR’a uyum kapsamında hukuki bakımdan aksiyon alınması gereken her konuda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Modern yaşamın en önemli değerlerinden biri veridir. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte bilgiye erişimin kolay hale gelmesi olumlu gelişmeleri sağladığı gibi büyük riskler de barındırmaktadır. Günümüzde devlet kurumları ve özel kuruluşlar, kişiler hakkında önemli miktarda veriyi işlemektedir. Bu durum kişilerin verileri üzerindeki hakimiyetini kaybetmesine ve bu verilerin kendilerine karşı kullanılması gibi risklerin oluşmasına sebep olmaktadır. Kişisel verilerin korunması hakkı, bireylerin kendi verilerinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından yetkisiz şekilde kullanılmasına karşı sahip oldukları anayasal bir haktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) kabulü ile ülkemizde de yeni bir döneme girilmiş olup, anılan Kanun kişileri, veri sorumlusu olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere karşı birtakım haklarla donatırken veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirmiştir.

KVKK ve GDPR’a uyumun sağlanması amacıyla Arı Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimize:

  • Bu mevzuatlar kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi,
  • İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken iş birliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması,
  • Müvekkillerin müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi,
  • KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin sunulması,

hizmetleri dahil olmak üzere her bir müvekkilimiz özelinde KVKK ve GDPR’a uyum kapsamında hukuki bakımdan aksiyon alınması gereken her konuda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.