Site Overlay

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Arı Avukatlık Bürosu’nda, iş hukuku alanında işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri ile ilgili müvekkillerinin bireysel ve kurumsal ihtiyaçları için iş sözleşmesi, alt işverenlik sözleşmesi, geçici iş sözleşmesi gibi sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması gibi çeşitli konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca alanında uzman kadrosuyla iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerini yargı mercileri nezdinde temsil etmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında sunulan hizmetlerin bazıları şunlardır:

  • İşçi-İşveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, iş hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerinin revize edilmesi,
  • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibi,
  • İşçi-İşveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılması,
  • Uyuşmazlıklar neticesinde yargıya gidilen süreçte dava takibi.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Arı Avukatlık Bürosu’nda, iş hukuku alanında işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri ile ilgili müvekkillerinin bireysel ve kurumsal ihtiyaçları için iş sözleşmesi, alt işverenlik sözleşmesi, geçici iş sözleşmesi gibi sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması gibi çeşitli konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca alanında uzman kadrosuyla iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerini yargı mercileri nezdinde temsil etmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında sunulan hizmetlerin bazıları şunlardır:

  • İşçi-İşveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, iş hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerinin revize edilmesi,
  • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibi,
  • İşçi-İşveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılması,
  • Uyuşmazlıklar neticesinde yargıya gidilen süreçte dava takibi.