Site Overlay

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan geniş kapsamlı ve birçok hukuk dalı ile yakın ilişkili bir kamu hukuku dalıdır. Bu nedenle idare hukuku uyuşmazlıklarının çözümlenmesi uzmanlık gerektiren bir konudur. Arı Avukatlık Bürosu, idare hukuku alanında özellikle iptal ve tam yargı davaları ile hizmet vermektedir.

İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan geniş kapsamlı ve birçok hukuk dalı ile yakın ilişkili bir kamu hukuku dalıdır. Bu nedenle idare hukuku uyuşmazlıklarının çözümlenmesi uzmanlık gerektiren bir konudur. Arı Avukatlık Bürosu, idare hukuku alanında özellikle iptal ve tam yargı davaları ile hizmet vermektedir.