Site Overlay

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Tüm dünyada ve Türkiye’de rekabet hukukunun etkisi giderek artmakta ve buna bağlı olarak bu konuda bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç duyulmaktadır. Rekabet hukuku, Arı Avukatlık Bürosu’nun sunmakta olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri kapsamında ayrı ve özel bir anlam taşımaktadır. Büromuz kurucusu Av. M. Haluk Arı’nın Rekabet Kurumu’nda geçen uzun çalışma yıllarının getirdiği deneyim ve bilgi birikimi ile Ceza ve Pişmanlık Yönetmelikleri, 2005/4 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ve Açıklayıcı Kılavuzu, 2008/2 sayılı Teknoloji Transferi Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ve Açıklayıcı Kılavuzu, Fason Üretim Anlaşmalarına İlişkin Kılavuz gibi rekabet hukukuna ilişkin temel düzenlemelerin altında imzasının bulunması Arı Avukatlık Bürosu’nu rekabet hukuku alanında ülkemizin en önemli hukuk bürolarından biri haline getirmektedir.

Arı Avukatlık Bürosu’nda rekabet hukuku kapsamında başlıca aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

Rekabet Hukuku Uyum Programı

Bir anlamda önleyici hekimlik olarak adlandırabileceğimiz ve teşebbüslerin rekabet hukuku kurallarına uygun şekilde hareket ederek, rekabet ihlallerinin doğmaması için hazırlanan bu program kapsamında sınıf eğitimleri, e-eğitimler, bilinç düzeyini ölçen sınavlar, Rekabet Kurumu incelemesine benzer şekilde yerinde inceleme simülasyonlarının yapılması ve el kitapçıklarının hazırlanması gibi işler yer almaktadır. Teşebbüsün ihtiyacı ve talebi doğrultusunda bu hizmetlerin hepsi Rekabet Hukuku Uyum Programı olarak paket halinde veya ayrı ayrı sunulabilmektedir.

Savunmanlık Hizmetleri

Rekabet Kurulu, rekabet ihlali yaptığı tespit edilen teşebbüs/teşebbüs birliklerini, gayrisafi gelirlerinin (cirolarının) %10’una kadar; ihlalde belirleyici etkisi saptanan yönetici ve çalışanları ise teşebbüse/birliğe verilen cezanın %5’ine kadar idari para cezası ile cezalandırabilmektedir. Uygulanabilecek idari para cezalarının oldukça ağır olması sebebiyle, Rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturma süreçlerinde savunmaların büyük bir titizlikle hazırlanması önem arz etmektedir. Bugüne kadar pek çok farklı sektörde açılmış soruşturmalarda savunmanlık yapmış olan Arı Avukatlık Bürosu’nun uzman kadrosu, bilgi ve deneyimleriyle müvekkillerini Rekabet Kurulu nezdinde en iyi şekilde temsil etmektedir.

Birleşme/Devralma İşlemleri

Ticari hayatta faaliyet gösteren teşebbüsler çeşitli amaçlarla, başka teşebbüs veya teşebbüslerle kalıcı olarak bir araya gelmektedirler. Ekonomik açıdan birleşme/devralma işlemleri, genel olarak daha fazla güç ve rekabet avantajı sağladığından işlemi gerçekleştiren tarafların ciro eşiklerinin rekabet mevzuatında öngörülen sınırı aşması halinde Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda Arı Avukatlık Bürosu, özelleştirme işlemleri de dahil olmak üzere birleşme ve devralma işlemlerinin tarafı olan teşebbüslerin gerekli izin başvurularını hazırlamakta ve Kurul’a başvuruyu gerçekleştirmektedir. Rekabet Kurulu izni bu tür işlemler için genellikle kapanıştan önceki son aşama olmakla birlikte, Büromuz henüz işleme başlanmadan tarafların birleşme/devralma kararını verebilmeleri için hukuki durum tespit raporları (due diligence) hazırlanması konusunda da teşebbüslere hizmet vermektedir.

Menfi Tespit ve Muafiyet Başvuruları

Teşebbüsler arasında yapılan bazı anlaşmalar bazen 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yer almamaktadır. Bu tür anlaşmaların tespiti için Rekabet Kurumu’na başvurularak menfi tespit belgesi alınması mümkündür. Bunun gibi bazı anlaşmalara ise rekabeti sınırlayıcı etkileri olmasına karşın, yarattıkları bu etkinin neden olduğu zarardan daha fazla fayda doğurmaları nedeniyle izin verilebilmektedir. Her ne kadar muafiyet için Rekabet Kurulu’nun onayı zorunlu olmasa da Kanun’daki koşulları sağlayan bu tip anlaşmalar için belirsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla Rekabet Kurumu’na bireysel muafiyet başvurusu yapılması mümkündür. Bu kapsamda Büromuz, menfi tespit ve bireysel muafiyet başvurusu ve değerlendirmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Rekabet hukuku danışmanlığı sunduğumuz başlıca sektörler şu şekildedir:

 • Otomotiv
 • Sigorta
 • Medya
 • Enerji
 • E-Ticaret
 • Hızlı Tüketim Malları
 • Petrol
 • Kozmetik
 • Bankacılık
 • Turizm
 • Teknoloji
 • Dayanıklı Tüketim
 • İlaç

Rekabet Hukuku

Tüm dünyada ve Türkiye’de rekabet hukukunun etkisi giderek artmakta ve buna bağlı olarak bu konuda bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç duyulmaktadır. Rekabet hukuku, Arı Avukatlık Bürosu’nun sunmakta olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri kapsamında ayrı ve özel bir anlam taşımaktadır. Büromuz kurucusu Av. M. Haluk Arı’nın Rekabet Kurumu’nda geçen uzun çalışma yıllarının getirdiği deneyim ve bilgi birikimi ile Ceza ve Pişmanlık Yönetmelikleri, 2005/4 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ve Açıklayıcı Kılavuzu, 2008/2 sayılı Teknoloji Transferi Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ve Açıklayıcı Kılavuzu, Fason Üretim Anlaşmalarına İlişkin Kılavuz gibi rekabet hukukuna ilişkin temel düzenlemelerin altında imzasının bulunması Arı Avukatlık Bürosu’nu rekabet hukuku alanında ülkemizin en önemli hukuk bürolarından biri haline getirmektedir.

Arı Avukatlık Bürosu’nda rekabet hukuku kapsamında başlıca aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

Rekabet Hukuku Uyum Programı

Bir anlamda önleyici hekimlik olarak adlandırabileceğimiz ve teşebbüslerin rekabet hukuku kurallarına uygun şekilde hareket ederek, rekabet ihlallerinin doğmaması için hazırlanan bu program kapsamında sınıf eğitimleri, e-eğitimler, bilinç düzeyini ölçen sınavlar, Rekabet Kurumu incelemesine benzer şekilde yerinde inceleme simülasyonlarının yapılması ve el kitapçıklarının hazırlanması gibi işler yer almaktadır. Teşebbüsün ihtiyacı ve talebi doğrultusunda bu hizmetlerin hepsi Rekabet Hukuku Uyum Programı olarak paket halinde veya ayrı ayrı sunulabilmektedir.

Savunmanlık Hizmetleri

Rekabet Kurulu, rekabet ihlali yaptığı tespit edilen teşebbüs/teşebbüs birliklerini, gayrisafi gelirlerinin (cirolarının) %10’una kadar; ihlalde belirleyici etkisi saptanan yönetici ve çalışanları ise teşebbüse/birliğe verilen cezanın %5’ine kadar idari para cezası ile cezalandırabilmektedir. Uygulanabilecek idari para cezalarının oldukça ağır olması sebebiyle, Rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturma süreçlerinde savunmaların büyük bir titizlikle hazırlanması önem arz etmektedir. Bugüne kadar pek çok farklı sektörde açılmış soruşturmalarda savunmanlık yapmış olan Arı Avukatlık Bürosu’nun uzman kadrosu, bilgi ve deneyimleriyle müvekkillerini Rekabet Kurulu nezdinde en iyi şekilde temsil etmektedir.

Birleşme/Devralma İşlemleri

Ticari hayatta faaliyet gösteren teşebbüsler çeşitli amaçlarla, başka teşebbüs veya teşebbüslerle kalıcı olarak bir araya gelmektedirler. Ekonomik açıdan birleşme/devralma işlemleri, genel olarak daha fazla güç ve rekabet avantajı sağladığından işlemi gerçekleştiren tarafların ciro eşiklerinin rekabet mevzuatında öngörülen sınırı aşması halinde Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda Arı Avukatlık Bürosu, özelleştirme işlemleri de dahil olmak üzere birleşme ve devralma işlemlerinin tarafı olan teşebbüslerin gerekli izin başvurularını hazırlamakta ve Kurul’a başvuruyu gerçekleştirmektedir. Rekabet Kurulu izni bu tür işlemler için genellikle kapanıştan önceki son aşama olmakla birlikte, Büromuz henüz işleme başlanmadan tarafların birleşme/devralma kararını verebilmeleri için hukuki durum tespit raporları (due diligence) hazırlanması konusunda da teşebbüslere hizmet vermektedir.

Menfi Tespit ve Muafiyet Başvuruları

Teşebbüsler arasında yapılan bazı anlaşmalar bazen 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yer almamaktadır. Bu tür anlaşmaların tespiti için Rekabet Kurumu’na başvurularak menfi tespit belgesi alınması mümkündür. Bunun gibi bazı anlaşmalara ise rekabeti sınırlayıcı etkileri olmasına karşın, yarattıkları bu etkinin neden olduğu zarardan daha fazla fayda doğurmaları nedeniyle izin verilebilmektedir. Her ne kadar muafiyet için Rekabet Kurulu’nun onayı zorunlu olmasa da Kanun’daki koşulları sağlayan bu tip anlaşmalar için belirsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla Rekabet Kurumu’na bireysel muafiyet başvurusu yapılması mümkündür. Bu kapsamda Büromuz, menfi tespit ve bireysel muafiyet başvurusu ve değerlendirmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Rekabet hukuku danışmanlığı sunduğumuz başlıca sektörler:

 • Otomotiv
 • Sigorta
 • Medya
 • Enerji
 • E-Ticaret
 • Hızlı Tüketim Malları
 • Petrol
 • Kozmetik
 • Bankacılık
 • Turizm
 • Teknoloji
 • Dayanıklı Tüketim
 • İlaç