Site Overlay

M. Haluk ARI


M. Haluk ARI
Yönetici Ortak

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans derecesine sahip Haluk Arı, İngiltere’de University of East Anglia’da Uluslararası Rekabet Hukuku ve Politikası yüksek lisans derecesini tamamlamıştır.

Rekabet Kurumu’nda 1998-2009 yılları arasında otomotiv, finans, sigorta, turizm, ulaştırma gibi sektörlerin bağlı olduğu 4. Daire’de uzman yardımcısı ve uzman olarak görev alan Haluk Arı; “2005/4 sayılı Motorlu Taşıtlar Grup Muafiyeti Tebliği” ve bu Tebliğin Açıklayıcı Kılavuzu, “2008/2 sayılı Teknoloji Transferi Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği” ve Açıklayıcı Kılavuzu, “Fason Üretim Anlaşmalarına İlişkin Kılavuz”, “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik” (Ceza Yönetmeliği), “Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik” (Pişmanlık Yönetmeliği) gibi Rekabet Kurulu’nun temel ikincil düzenlemelerinin hazırlanmasında görevler üstlenmiştir.

Rekabet hukukuna ilişkin birçok yayımlanmış makalesi bulunan Haluk Arı, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Konferanslar, Sempozyumlar ve Konuşmalar

29 Mayıs 2018 – Yeniden Satış Fiyatına İlişkin Rekabet Hukuku Uygulaması: Ne Değişti? Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmaların Son On Yılı Konferansı, Bilgi Üniversitesi, İstanbul

2 Mayıs 2018 – Dışlayıcı Uygulamalara İlişkin Son Dönem Kurul Kararlarının Değerlendirilmesi, Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Rekabet Hukuku Semineri, İstanbul

18 Mayıs 2017 – Uyumlu Eylem Karinesi: Geçmiş Günler Geri mi Geldi?, Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Rekabet Hukuku Semineri, İstanbul

3 Mart 2016 – Rekabet Kurulu’nun Yeniden Satış Fiyatının Tespitine Yaklaşımı, Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Rekabet Hukuku Semineri, İstanbul

11 Mart 2015 – Yoğunlaşmalar İçin Yeni Dönem mi Başlıyor? Rekabet Kurulu’nun Son Dönem Kararlarına Bakış, Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Rekabet Hukuku Semineri, İstanbul

24 Şubat 2015 – 2005/4 sayılı Motorlu Taşıtlar Tebliğinde Revizyon Tartışmaları (Rekabet Derneği ve Rekabet Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen Panel), Rekabet Kurumu, Ankara

2 Mayıs 2014 – Rekabet Hukuku Dünyası Tartışıyor: Rekabet Kanunu Tasarısı ve Ceza Yönetmeliği Taslağı’nın Getirdiği Yenilik ve Tartışmalar konulu Panel, İstanbul Barosu

30 Nisan 2014 – İdari Yargının Rekabet Hukuku: Turkcell, Biletix, Türk Telekom, THY ve diğerleri, Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Rekabet Hukuku Semineri, İstanbul

27 Şubat 2014 – RK’nın Ceza Yönetmeliği Taslağı Neler Getiriyor? Yenilikler ve Tehditler (Rekabet Derneği ve Rekabet Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen Panel), Rekabet Kurumu, Ankara

30 Nisan 2013 – Bilgi Değişimi, Piyasa Şeffaflığı ve Rekabet, Rekabet Derneği, Ankara

6 Mart 2013 – Türk Rekabet Hukukunda Bilgi Değişimi: Otomotiv Kararı Sonrasında Ne Değişti? Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Rekabet Hukuku Semineri, İstanbul

27 Mayıs 2008 – Cezalar ve Pişmanlık Programları, TÜSİAD, İstanbul

29 Nisan 2008 – KKTC Rekabetin Korunması Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi, Lefkoşa, KKTC

11 Mart 2008 – Kartellerin Önlenmesi Üzerine Güncel Tartışmalar: Cezalar ve Pişmanlık Programları, Rekabet Derneği, Ankara

11 Mayıs 2007 – Otomotiv Sektöründe Yeni Grup Muafiyet Rejimi, TÜSİAD, İstanbul (TÜSİAD tarafından kitap olarak yayımlanmıştır.)

29 Haziran 2007 – Fason Üretim ve Teknoloji Transferi Anlaşmalarında Grup Muafiyeti Tartışmaları, TÜSİAD, İstanbul (TÜSİAD tarafından kitap olarak yayımlanmıştır.)

Yayınlar

7 Aralık 2012 – Rekabet Kurulu’nun Muafiyet Kararlarının Analizi, Rekabet Hukuku ile İlgili Kurul ve Yargı Kararları Sempozyumu III içinde, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü

6 Mayıs 2011 – Kartel Soruşturmalarında Delil ve İspata Dair Meseleler, Benan KIRMIZIGÜL ile, Erciyes Üniversitesi Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu IX, içinde, Rekabet Kurumu Yayını

Kasım 2009 – Rekabet Hukukunda Etkin Yaptırım Politikası: Themis, Kılıç ve Terazi, Rekabet Hukuku Yaptırım Politikasında Yeni Dönem: Ceza ve Pişmanlık Yönetmelikleri içinde, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, Kasım 2009

Ekim 2009 – Rekabet Kurulu’nun Ceza Yönetmeliği: Yeni Bir Dönemin Ayak Sesleri, Esin AYGÜN ile, Rekabet Dergisi Cilt: 10, Sayı: 4, Ekim 2009 (40. Sayı)

Haziran 2009 – Recent Developments in the Enforcement of Turkish Competition Law: Fines and Leniency Regulation, Global Competition Policy, June 09 (1)

17-18 Nisan 2009 – Rekabet Hukukunda Uzlaşma ve Taahhüt, Gökşin KEKEVİ ve Esin AYGÜN ile, Erciyes Üniversitesi Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu VII, Rekabet Kurumu Yayını

4-5 Nisan 2008 – Rekabet Kurulu’na 5728 sayılı Kanunla Verilen Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik Çıkarma Yetkisinin Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi

Rekabet Kurulu’nun Kartellere Uyguladığı Para Cezalarının Değerlendirilmesi, Gökşin KEKEVİ ve Esin AYGÜN ile, Erciyes Üniversitesi Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu VI, Rekabet Kurumu Yayını

Şubat 2007 – Otomotiv Sektöründe Yeni Bir Dönem: 2005/4 sayılı Tebliğ Neler Getirdi? Otomotiv Sektöründe Grup Muafiyeti Paneli-Erzurum’da sunulan tebliğ metni Otoban Dergisi’nin Şubat-Mart 2007, 6. sayısında yayımlanmıştır.

Ekim 2006 – 1400/2002 sayılı Blok Muafiyeti Tüzüğü: Dört Yıllık Uygulamanın Sonuçları, Otomotiv Sektöründe Grup Muafiyeti Paneli-Samsun’da sunulan tebliğ metni Otoban Dergisi’nin Ekim-Kasım 2006, 5. sayısında yayımlanmıştır.

Ekim 2006 – Kartellere Karşı Yaptırımlar: Hukuk ve İktisat Perspektifinden Bir Çerçeve Çalışması, Rekabet Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 28

Eylül 2004 – “Dominant Position and Its Abuse: The Practice in Turkey”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2 İlkbahar/2004

Eylül 2003 – “Patent Lisansı Anlaşmalarında Münhasırlık ve Bölgesel Sınırlamalar” adlı uzmanlık tezi Rekabet Kurumu tarafından kitap olarak yayımlanmıştır.

Nisan 2002 – “Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Para Cezalarının Uygulanması”, Rekabet Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 10


M. Haluk ARI
Yönetici Ortak

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans derecesine sahip Haluk Arı, İngiltere’de University of East Anglia’da Uluslararası Rekabet Hukuku ve Politikası yüksek lisans derecesini tamamlamıştır.

Rekabet Kurumu’nda 1998-2009 yılları arasında otomotiv, finans, sigorta, turizm, ulaştırma gibi sektörlerin bağlı olduğu 4. Daire’de uzman yardımcısı ve uzman olarak görev alan Haluk Arı; “2005/4 sayılı Motorlu Taşıtlar Grup Muafiyeti Tebliği” ve bu Tebliğin Açıklayıcı Kılavuzu, “2008/2 sayılı Teknoloji Transferi Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği” ve Açıklayıcı Kılavuzu, “Fason Üretim Anlaşmalarına İlişkin Kılavuz”, “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik” (Ceza Yönetmeliği), “Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik” (Pişmanlık Yönetmeliği) gibi Rekabet Kurulu’nun temel ikincil düzenlemelerinin hazırlanmasında görevler üstlenmiştir.

Rekabet hukukuna ilişkin birçok yayımlanmış makalesi bulunan Haluk Arı, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Konferanslar, Sempozyumlar ve Konuşmalar

29 Mayıs 2018 – Yeniden Satış Fiyatına İlişkin Rekabet Hukuku Uygulaması: Ne Değişti? Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmaların Son On Yılı Konferansı, Bilgi Üniversitesi, İstanbul

2 Mayıs 2018 – Dışlayıcı Uygulamalara İlişkin Son Dönem Kurul Kararlarının Değerlendirilmesi, Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Rekabet Hukuku Semineri, İstanbul

18 Mayıs 2017 – Uyumlu Eylem Karinesi: Geçmiş Günler Geri mi Geldi?, Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Rekabet Hukuku Semineri, İstanbul

3 Mart 2016 – Rekabet Kurulu’nun Yeniden Satış Fiyatının Tespitine Yaklaşımı, Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Rekabet Hukuku Semineri, İstanbul

11 Mart 2015 – Yoğunlaşmalar İçin Yeni Dönem mi Başlıyor? Rekabet Kurulu’nun Son Dönem Kararlarına Bakış, Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Rekabet Hukuku Semineri, İstanbul

24 Şubat 2015 – 2005/4 sayılı Motorlu Taşıtlar Tebliğinde Revizyon Tartışmaları (Rekabet Derneği ve Rekabet Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen Panel), Rekabet Kurumu, Ankara

2 Mayıs 2014 – Rekabet Hukuku Dünyası Tartışıyor: Rekabet Kanunu Tasarısı ve Ceza Yönetmeliği Taslağı’nın Getirdiği Yenilik ve Tartışmalar konulu Panel, İstanbul Barosu

30 Nisan 2014 – İdari Yargının Rekabet Hukuku: Turkcell, Biletix, Türk Telekom, THY ve diğerleri, Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Rekabet Hukuku Semineri, İstanbul

27 Şubat 2014 – RK’nın Ceza Yönetmeliği Taslağı Neler Getiriyor? Yenilikler ve Tehditler (Rekabet Derneği ve Rekabet Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen Panel), Rekabet Kurumu, Ankara

30 Nisan 2013 – Bilgi Değişimi, Piyasa Şeffaflığı ve Rekabet, Rekabet Derneği, Ankara

6 Mart 2013 – Türk Rekabet Hukukunda Bilgi Değişimi: Otomotiv Kararı Sonrasında Ne Değişti? Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Rekabet Hukuku Semineri, İstanbul

27 Mayıs 2008 – Cezalar ve Pişmanlık Programları, TÜSİAD, İstanbul

29 Nisan 2008 – KKTC Rekabetin Korunması Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi, Lefkoşa, KKTC

11 Mart 2008 – Kartellerin Önlenmesi Üzerine Güncel Tartışmalar: Cezalar ve Pişmanlık Programları, Rekabet Derneği, Ankara

11 Mayıs 2007 – Otomotiv Sektöründe Yeni Grup Muafiyet Rejimi, TÜSİAD, İstanbul (TÜSİAD tarafından kitap olarak yayımlanmıştır.)

29 Haziran 2007 – Fason Üretim ve Teknoloji Transferi Anlaşmalarında Grup Muafiyeti Tartışmaları, TÜSİAD, İstanbul (TÜSİAD tarafından kitap olarak yayımlanmıştır.)

YAYINLAR

7 Aralık 2012 – Rekabet Kurulu’nun Muafiyet Kararlarının Analizi, Rekabet Hukuku ile İlgili Kurul ve Yargı Kararları Sempozyumu III içinde, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü

6 Mayıs 2011 – Kartel Soruşturmalarında Delil ve İspata Dair Meseleler, Benan KIRMIZIGÜL ile, Erciyes Üniversitesi Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu IX, içinde, Rekabet Kurumu Yayını

Kasım 2009 – Rekabet Hukukunda Etkin Yaptırım Politikası: Themis, Kılıç ve Terazi, Rekabet Hukuku Yaptırım Politikasında Yeni Dönem: Ceza ve Pişmanlık Yönetmelikleri içinde, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, Kasım 2009

Ekim 2009 – Rekabet Kurulu’nun Ceza Yönetmeliği: Yeni Bir Dönemin Ayak Sesleri, Esin AYGÜN ile, Rekabet Dergisi Cilt: 10, Sayı: 4, Ekim 2009 (40. Sayı)

Haziran 2009 – Recent Developments in the Enforcement of Turkish Competition Law: Fines and Leniency Regulation, Global Competition Policy, June 09 (1)

17-18 Nisan 2009 – Rekabet Hukukunda Uzlaşma ve Taahhüt, Gökşin KEKEVİ ve Esin AYGÜN ile, Erciyes Üniversitesi Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu VII, Rekabet Kurumu Yayını

4-5 Nisan 2008 – Rekabet Kurulu’na 5728 sayılı Kanunla Verilen Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik Çıkarma Yetkisinin Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi

Rekabet Kurulu’nun Kartellere Uyguladığı Para Cezalarının Değerlendirilmesi, Gökşin KEKEVİ ve Esin AYGÜN ile, Erciyes Üniversitesi Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu VI, Rekabet Kurumu Yayını

Şubat 2007 – Otomotiv Sektöründe Yeni Bir Dönem: 2005/4 sayılı Tebliğ Neler Getirdi? Otomotiv Sektöründe Grup Muafiyeti Paneli-Erzurum’da sunulan tebliğ metni Otoban Dergisi’nin Şubat-Mart 2007, 6. sayısında yayımlanmıştır.

Ekim 2006 – 1400/2002 sayılı Blok Muafiyeti Tüzüğü: Dört Yıllık Uygulamanın Sonuçları, Otomotiv Sektöründe Grup Muafiyeti Paneli-Samsun’da sunulan tebliğ metni Otoban Dergisi’nin Ekim-Kasım 2006, 5. sayısında yayımlanmıştır.

Ekim 2006 – Kartellere Karşı Yaptırımlar: Hukuk ve İktisat Perspektifinden Bir Çerçeve Çalışması, Rekabet Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 28

Eylül 2004 – “Dominant Position and Its Abuse: The Practice in Turkey”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2 İlkbahar/2004

Eylül 2003 – “Patent Lisansı Anlaşmalarında Münhasırlık ve Bölgesel Sınırlamalar” adlı uzmanlık tezi Rekabet Kurumu tarafından kitap olarak yayımlanmıştır.

Nisan 2002 – “Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Para Cezalarının Uygulanması”, Rekabet Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 10