Site Overlay
2021 Yılı Karar İstatistiklerine İlişkin Özet Bilgiler

Bugün Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde 2021 yılı karar istatistikleri yayımlandı. Bu istatistiklere ilişkin özet bilgileri sizlerle paylaşmak istedik.

Rekabet Kurulu (Kurul) tarafından 2021 yılında toplam 74 rekabet ihlali kararı verilmiştir. Bunlardan 44’ü reddedilmiş ve 25’inde ceza verilmiştir. 5’i ise Kanun değişikliği ile mevzuatımıza yeni giren taahhüt üzerine sonuçlandırılmıştır. Kurul bu 74 karardan 40’ında 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiğini, 23’ünde 6. maddesinin ihlal edildiğini ve 11’inde ise hem 4 hem de 6. maddesinin ihlal edildiğini tespit etmiştir.

Geçtiğimiz yıl 309 birleşme, devralma, ortak girişim ve özelleştirme işlemi incelenmiştir. Bildirilen birleşme devralma işlemlerinden 277 tanesine izin verilirken, 3 işleme koşullu olarak izin verilmiştir. Bunun yanı sıra 29 tanesi kapsam dışı olarak değerlendirilmiştir. 2020 yılında ise toplam 220 birleşme, devralma ve ortak girişim işlemi incelenmiştir. Bunlara ek olarak geçtiğimiz yıl Kurul 22 menfi tespit-muafiyet, 7 özelleştirme, 9 yargı kararı üzerine ve 46 diğer kategorisinde olmak üzere toplam 460 karar verdiğini yayımlamıştır.    

Ayrıca Kurul 2021 yılında 40 soruşturmayı karara bağladı. Nitekim 2020 yılında sonuçlanan soruşturma sayısının 26 olduğu göz önüne alındığında bu sayının oldukça yüksek olduğu belirtilmelidir. Böylelikle Kurul 1998 yılından itibaren 2021 yılına kadar toplamda 377 soruşturmayı sonuçlandırmış oldu.

2021 yılında idari para cezası uygulanmasına karar verilen soruşturmalarda esastan verilen toplam para cezası 4.229.946.505,27 TL’dir. 2020 yılında verilen 1.964.045.142,51 TL tutarındaki toplam idari para cezası miktarı ile kıyaslanınca iki katı oranında bir artış olduğu belirtilmelidir.

Bunlara ilaveten 2021 yılında yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması sebebiyle verilen toplam para cezasının 121.038.512,29 TL olduğu anlaşılmaktadır. 2020 yılında bu nedenle verilen para cezası ise 2.550.979,70 TL’dir. Dolayısıyla yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması sebebiyle usulden verilen idari para cezasının bir yıl içerisinde yaklaşık 48 kat artması dikkat çekicidir.

Karar istatistiklerine ulaşmak için: https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/guncel-karar-istatistikleri/2021-karar-istatistikleri-20220120121443929-pdf

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız.