Site Overlay

Dominant Position and Its Abuse: The Practice in Turkey

ÖZET Bilindiği üzere, rekabet hukuku rekabeti bozucu anlaşmalar ve hakim durumun kötüye kullanılması olmak üzere iki temel üzerine oturmaktadır. Bu bağlamda bu çalışma, henüz başlangıç aşamasında sayılabilecek olan Türk rekabet hukukunda bu temellerden birisi olan hakim durum kavramını ve 4054 sayılı Kanun’da düzenlendiği haliyle kötüye kullanılmasını Kurul kararları çerçevesinde incelemektedir. Makalede öncelikle Avrupa Komisyonu-Adalet Divanı’nın hakim duruma yaklaşımı Rekabet Kurulu’nun...Dominant Position and Its Abuse: The Practice in Turkey