Site Overlay

Gökçe İpek ÖZTÜRK


Gökçe İpek ÖZTÜRK
Avukat

Gökçe İpek Öztürk, SG Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yasal stajını iş hukuku, ticaret hukuku ve fikri mülkiyet hukuku üzerinde yoğunlaşarak tamamlayarak 2021 yılında İstanbul Barosu’na kaydolmuş ve Arı Avukatlık Bürosu bünyesine katılmıştır. Ağırlıklı olarak rekabet hukuku, ticaret hukuku ve iş hukuku alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Gökçe İpek Öztürk, İngilizce ve Almanca bilmektedir.


Gökçe İpek ÖZTÜRK
Avukat

Gökçe İpek Öztürk, SG Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yasal stajını iş hukuku, ticaret hukuku ve fikri mülkiyet hukuku üzerinde yoğunlaşarak tamamlayarak 2021 yılında İstanbul Barosu’na kaydolmuş ve Arı Avukatlık Bürosu bünyesine katılmıştır. Ağırlıklı olarak rekabet hukuku, ticaret hukuku ve iş hukuku alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Gökçe İpek Öztürk, İngilizce ve Almanca bilmektedir.