Site Overlay
Yeniden Satış Fiyatının Tespitine Yönelik Bir Soruşturma Daha Açıldı

Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) internet sitesinde yayımladığı duyuru ile Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında yeniden satış fiyatını tespitine yönelik eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açıldığı bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

Bu soruşturma Kurum tarafından bu sene açıldığı duyurulan 24.; yeniden satış fiyatının tespiti iddiasına ilişkin ise açılan beşinci soruşturmadır. 2022 senesinde söz konusu iddiaya ilişkin olarak açılan dört soruşturma sonuçlandırılmış[1], toplamda 61.210.153,61 TL idari para cezası uygulanmıştır. Pandemi süreci ve Türkiye’nin mevcut ekonomik koşulları nedeniyle yaşanan fiyat değişikliklerini de göz önünde bulunduran Rekabet Kurumu geçtiğimiz yıllarda yeniden satış fiyatının tespitine yönelik ihlalleri tespit etmeye ve soruşturma yürütmeye ayrı bir ehemmiyet göstermiştir.

Bir teşebbüs tarafından yeniden satış fiyatının tespit edilmesi, 2021/2 sayılı Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ (“Taahhüt Tebliği”) uyarınca açık ve ağır ihlal olarak kabul edilmektedir. Yeniden satış fiyatının tespit edilmesinin Taahhüt Tebliği uyarınca açık ve ağır ihlal olarak kabul edilmesi sonucunda Kurum tarafından söz konusu ihlale yönelik iddia ile soruşturulan teşebbüsler eylemlerine son vereceklerine ilişkin taahhütte bulunamayacak ve ihlalin varlığı halinde idari para cezasından kurtulamayacaklardır. Bununla birlikte yeniden satış fiyatının tespiti için Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik uyarınca uzlaşma yoluna gidilerek uygulanacak idari para cezasında yüzde ondan yüzde yirmi beşe kadar indirim elde etme imkanı bulunmaktadır.

Son yıllarda giderek daha fazla gündeme gelen yeniden satış fiyatının belirlenmesine yönelik soruşturmalara önümüzdeki günlerde de özellikle internet üzerinden satışların kısıtlanması iddiaları ile birlikte sıkça karşılaşılması muhtemel gözükmektedir. Cezaların oranlarının da giderek arttığı ve taahhüt imkanı olmadığı da göz önüne alındığında özellikle bayilik teşkilatı bulunan teşebbüslerin rekabet hukuku uyum programlarında yeniden satış fiyatının tespitine yönelik uygulamalara önem vermesi önerilmektedir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız.

[1] 17.02.2022 tarih ve 22-09/130-50 sayılı Duru Bulgur, 30.06.2022 tarihli ve 22-29/483-192 sayılı Numil Gıda, 30.06.2022 tarihli ve 22-29/488-197 sayılı Olka Spor/Marlin Spor (pazaryerlerinden satışın engellenmesi ile birlikte) ve 21.07.2022 tarihli ve 22-33/523-210 sayılı Hayırlı El Kozmetik kararları.